Leden informatie

Contributie per maand:

  • Leerling
  • € 7,00
  • Jeugdlid (tot 16jr)
  • € 12,00
  • Seniorlid
  • € 15,00

Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd door het sturen van een brief of email aan het secretariaat: info@loppersumsharmonie.nl

Voor vragen en/of opmerkingen over de contributie kun je contact opnemen met penningmeester@loppersumsharmonie.nl.