Loppersum’s Harmonie zoekt nieuwe dirigent!

Algemene gegevens: Muziekvereniging “Loppersum’ s Harmonie” is anders dan de naam doet vermoeden, een fanfareorkest. De fanfare is in 1975 ontstaan uit een fusie tussen de toenmalige muziekvereniging “Loppersum’ s Muziekcorps” en de Christelijke muziekvereniging “Harmonie”.
Ons (nog steeds groeiende!) orkest bestaat op dit moment uit 28 enthousiaste leden in de leeftijd van 13 tot 78 jaar. De fijne, gezellige, positieve sfeer binnen ons orkest is kenmerkend. Wij komen uit in de 5e divisie. Jaarlijks werken we toe naar diverse optredens zoals een jaarlijks concert voor onze donateurs, een zomeravondconcert in het dorp en het muziekfestival op Schiermonnikoog. Maar ook begeleiden we kerkdiensten (Pasen en kerst) en verlenen we onze medewerking aan de dodenherdenking. Het orkest repeteert elke woensdagavond van 19.30u – 21.30u.
Naast het fanfareorkest is in 2017 een dweilorkest opgericht, genaamd L.O.S. (Loppersum On Street). Met enige regelmaat laat L.O.S. zich zien en horen op allerlei verschillende evenementen.
Ons enthousiasme voor de fanfaremuziek willen we ook graag overbrengen op de jeugd. Wij vinden het dan ook heel belangrijk om veel aandacht te hebben voor de jeugd. Op dit moment hebben we 5 jonge jeugdleden die onlangs zijn begonnen met muziekles. Maar ook zien we leden komen die op latere leeftijd ontdekken hoe leuk het is om samen muziek te maken!
Per 4 september 2024 zijn wij op zoek naar een nieuwe dirigent.
Doelstelling: Het doel van onze vereniging is natuurlijk het gezamenlijk musiceren. Maar ook de gezelligheid met elkaar vinden we erg belangrijk.


Profielschets
Wij zoeken een dirigent die:

 • In het bezit is van een diploma HaFaBra directie (of op korte termijn afgerond).
 • Muzikaal leiding kan geven aan het orkest (waarbinnen niveauverschillen zijn), waarbij het plezier in
  muziek maken leidt tot muzikale ontwikkeling binnen het orkest.
 • Oog heeft voor een juiste balans tussen enerzijds de muzikale ambitie en anderzijds de ontspanning; dus
  een juiste balans tussen muzikale kwaliteit en plezier.
 • Leden op een positieve manier kan inspireren en motiveren.
 • Een voldoende en brede repertoire kennis heeft.
 • In staat is om (indien nodig bij kwaliteitsverschillen of bezettingsproblemen) arrangementen aan te
  passen.
 • Initiatief toont en niet bang is om uitdagingen aan te gaan.
 • Goed kan samenwerken met de muziekcommissie zodat gezamenlijk een breed gedragen repertoire tot stand komt.
 • Goed kan samenwerken met het bestuur.
 • Op een toegankelijke, enthousiaste manier onze leerlingen en jeugdleden kan betrekken bij de vereniging.
  Een actieve en betrokken rol speelt bij het integreren van de leerlingen binnen het orkest.
 • Naast goede didactische vaardigheden ook goede sociale en communicatieve vaardigheden heeft.
 • Bereid is om actief mee te denken over ledenwerving, opleiden van jeugdleden en (muzikale) groei van het orkest.

Sollicitatieprocedure:
Als je geïnteresseerd bent, kun je een mail sturen naar info@loppersumsharmonie.nl met je motivatie en CV. Uit de ingezonden brieven worden kandidaten geselecteerd voor een sollicitatiegesprek, waarna één of meer proefdirecties tot de mogelijkheden behoren. Voor meer informatie kun je contact opnemen via bovenstaand mailadres of met Anita de Boer (voorzitter) via 0596-572955.
Reacties zijn mogelijk tot uiterlijk 1 april 2024.

Wirdumerweg 8
9919 HD Loppersum
email: info@loppersumsharmonie.nl
web: www.loppersumsharmonie.nl
KvK: 40025933
Rabobank: NL64 RABO 0337259852