SMO

Loppersum – De gezamenlijke muziekverenigingen van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum hebben zich verenigd onder het S.M.O. (Samenwerkingsverband Muziekonderwijs) om per september 2017 het muziekonderwijs voor harmonie/fanfare/brass en slagwerk in de DAL-regio te organiseren. De nieuwe opzet is nodig in verband met de gewijzigde organisatie van de nieuwe Stichting IVAK met ingang van 1 september.

De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum hebben afgesproken het SMO te ondersteunen met een éénmalige subsidie voor een periode van drie jaar om het muziekonderwijs in de DAL-regio in stand te houden.

Het SMO zal naast het organiseren van muziekonderwijs, ook de samenwerking tussen de muziekverenigingen in het DAL-gebied bevorderen door regelmatig bijeenkomsten te organiseren, een jeugd-/leerlingenorkest op te richten en bijvoorbeeld gezamenlijke repetitiedagen met leerlingen te houden. Het SMO heeft een partnerovereenkomst gesloten met de nieuwe Stichting IVAK om op tal van terreinen de samenwerking op te zoeken, bijvoorbeeld voor het organiseren van extra activiteiten en muziekprojecten in het primair onderwijs.

Met een éénmalige subsidie van € 130.000,– voor 3 jaar kunnen de 14 muziekverenigingen binnen het SMO de komende jaren een aanzienlijk aantal leerlingen, op het gebied van harmonie, fanfare, brass en slagwerk, muzieklessen blijven en gaan volgen.